Vereniging

De groep is sinds maart 2016 een vereniging zonder winstoogmerk met een bestuur en leden.

De vereniging heeft tot doel, in het raam van het georganiseerde amateurtoneel in Vlaanderen en van de sociaal-culturele sector, de theaterkunst te beoefenen en aldus bij te dragen tot de algemene cultuurspreiding. Zij kan alle initiatieven nemen of steunen en activiteiten organiseren of mede organiseren die tot verwezenlijking van die doelstellingen bijdragen of kunnen bijdragen.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Toneelkring Hulsen wordt gevormd door:

— Jan van der Zanden (voorzitter)

— Patricia van Ruth (secretaris en penningmeester)

— Tom Willems (bestuurslid)