Versie 1.4 (april 2018)

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Toneelkring Hulsen, gevestigd te Heidehuizen 6, 2491 te Olmen, ingeschreven in het register van de Rechtbank van Koophandel onder nummer 0649.573.564.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust via ons contactformulier op de website of per e-mail aan: INFO@TONEELKRINGHULSEN.BE

In de onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Toneelkring Hulsen nooit uw persoonsgegevens aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Toneelkring Hulsen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Toneelkring Hulsen deze verwijderen en dit aan u bevestigen.

Beveiliging persoonsgegevens

Toneelkring Hulsen treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere website

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Toneelkring Hulsen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Toneelkring Hulsen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Toneelkring Hulsen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Toneelkring Huslen raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Toneelkring Hulsen er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Toneelkring Hulsen wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Jan van der Zanden
E-mail: bestuur@toneelkringhulsen.be
Telefoonnummer: 011-57 51 61